https://tomaspekarek.cz/wound-magnetic-cores/packaging

Rdzenie zwijane

Rdzenie obwodów magnetycznych są najważniejszą częścią do produkcji maszyn elektrycznych, od ich jakości zależą końcowe parametry finalnego produktu.
Oferujemy następujące typy rdzeni zwijanych
Rdzenie toroidalne
Rdzenie zwijane dzielone
Blache elektrotechnićne - laminacje
Rdzenie Unicore
Rdzenie nanokrystalićne
Nami uzywana blacha transformatorowa orientowana
Wszystke typy jakości
Grubość blachy 0,10mm, 0,15mm, 0,18mm, 0,20mm, 0,23mm, 0,27mm, 0,30mm, 0,35mm
Uźywana na częstotliwość od 50Hz do 20kHz
Szerokość taśmy od 5mm do 1000mm,

100% OBWODUW MAGNETYCZNYCH PRZECHODZI MASZYNOU POMIAROWOU 

Toroidometr jest to elektromagnetyczny przyrząd pomiarowy i tester, przeznaczony do niedestrukcyjnych pomiarów właściwości rdzeni magnetycznych. Opiera się na metodzie pomiaru transformatora używając metody numeryczne do obliczeń zmiennej charakterystyki magnesowania przy częstotliwości 50Hz. Proces pomiaru jest kierowany i monitorowany przez 16 bitowy mikrokomputer i oceniane są następujące

Zastosowanie obwodów magnetycznych

Obwody magnetyczne produkowane przez naszą spółkę stosują się do budowy:
Transformatorów sieciowych
Transformatorów pomiarowych
Transformatorów bezpieczeństwa
Transformatorów miernikowych
Transformatorów zasilania (dystrybucyjnych)
Transformatorów mocy
Transformatorów regulacyjnych
Transformatorów impulsowych
Transformatorów specjalnych
Transformatorów jednofazowych i trójfazowych rozdzielczych
Transformatorów z mocą do 10 MVA
Dławików jednofazowych i trójfazowych
Przetwornic
Induktorów
Techniki tłumienia zakłóceń
B​lacha transformatorowa nieorientowana
Wszystke typy jakości
Grubość blachy 0,35mm, 0,50mm, 0,65mm

Szerokość od 5mm do 1000mm,
Procesem pomiarowym kontrolujemy i oceniamy następujące wielkości:
efektywna wartość niesinusoidalnego prądu wzbudzającego Tμ (A)
natężenie pola magnetycznego Heff (A/m)
indukcja magnetyczna Bmax. (T)
moc pozorna S (VA)
moc czynna (straty) P (W)
amplitudowa przenikalność magnetyczna μ
Gwarancja, jakości jest podstawą sukcesu i dlatego przeprowadza się systematyczne kontrole produkcji rdzeni toroidalnych. System kontroli polega na
wyborze stali magnetycznej, posiadającej odpowiednią jakość elektromagnetyczną i mechaniczną,
co zapewnia możliwość jej zastosowania dla każdego zamówienia
kontrola rozmiarów po nawinięciu rdzeni
po operacji końcowej przeprowadza się 100% kontrolę. Zapewnia to dokładność rozmiarów i
warantuje zachowanie granic wartości elektromagnetycznych.
https://tomaspekarek.cz/wound-magnetic-cores/packaging_other

Rdzenie toroidalne

Rdzenie toroidalne
Rdzeń toroidalny jest taśma z blachy transformatowe zorientowane, która jest uzwojona do kształtu krągu.
Produkowany asortyment rdzeni toroidalnych:
Średnica zewnętrzna rdzenia d1 = 15 - 1000 mm
Wewnętrzna średnica rdzenia d2 = 10 - 950 mm
Podstawowa wysokość h = 5 - 100 mm
Rdzenie toroidalne produkujemy różnych jakośći i rozmiaruw by spełnialy wymagania klientuw:
jakośći blachy orientowane konwencjonalnej M165-35S, M150-30S, M140-27S, M110-27S...
blacha z wysoka orientacji HIB, M085-23, M090-27, M095-27, M100-23, M103-27, M105-30
blacha dla wyższych częstotliwości 400 – 20kHZ, o grubości - 0,10mm, ozn. GT100
blacha dla transformatorów pomiarowych prądu, zapewniających klasę dokładności rzędu aż 0,2%
Zastosowanie rdzeni toroidalnych:
Rdzenie toroidalne produkowane ze stali elektrotechnicznej ze zorientowaną strukturą magnetyczną są przeznaczone przede wszystkim dla transformatorów sieciowych, transformatorów komunikacyjnych oraz dławików. Następnie stosują się dla produkcji pomiarowych transformatorów prądowych, sieciowych transformatorów mocy, oraz transformatorów regulacyjnych. Są również stosowne dla autotransformatorów,
translokatorów, cewek przetwornic, filtrów oraz czujników prądowych.
Do maszyn elektrycznych pracujących w częstotliwościach 400 ÷ 20 000 Hz oferujemy rdzenie wyprodukowane z taśmy o grubości 0,10 mm.
Rdzenie mogą być produkowane i dostarczane:
nieimpregnowane
słabo impregnowane lakierem poliuretanowym
w pełni impregnowane emalią epoksypoliuretanową, wykonanie FIX
Impregnacia rdzeni epoxidem
Służy jako ochrona rdzeni toroidalnych, zapewnia wytrzymałość rdzenia, zabezpiecza je przed uszkodzeniami mechanicznymi i umożliwia prostszą obróbkę końcową.
Ochrona rdzeni toroidalnych:
Lakierowanie proszkiem komaksyt polega na elektrostatycznym nakładaniu proszku EPOKSY –n POLIESTEROWEGO nr 2310 i następne wypalaniu w temperaturze 180 °C. Na rdzenie toroidalne, na które producent maszyn elektrycznych nawija drut miedziany bezpośrednio, bez bandażowania uzwojeń, nakłada się też drugą warstwę po to, aby poprzez podwójne lakierowanie proszkiem komaksyt uzyskać wysokiej
jakości izolację o wymaganej grubości 0,3 – 0,4 mm.
Pomiar właściwości magnetycznych rdzeni toroidalnych
Do pomiaru właściwości magnetycznych obwodów uzwojonych posiadamy specjalnie wyprodukowane przyrządy, tzw. toroidometry.
efektywna wartość niesinusoidalnego prądu wzbudzającego    Tμ (A)
natężenie pola magnetycznego      Heff (A/m)
indukcja magnetyczna                      Bmax. (T)  
moc pozorna                                       S (VA)
moc czynna (straty)                            P (W)
 amplitudowa przenikalność magnetyczna                 μ

RDZENIE UZWOJONE DZIELONE (C-core)

RDZENIE UZWOJONE DZIELONE (C-core)
C- core są produkowane nawijaniem orientowane elektrotechnićzne taśmy na rotujoncy trzmień. Po nawijaniu a klejeniu w epoxydowe żywicy są rdzenie cięnte na kilka kawałkuw.
Jakość rdzeni dzielonych zaleźy na nastempnych czynników:
Geometria rdzenia dzielonego
Jakość dzielenia, powierzchni stycznych
Jakość użyte taśmy elektrotechnićzne
Rdzenie badane są indywidualnie, każdy rdzeń opuszczający produkcję zostanie poddany pomiarom, co zapewnia 100% jakość dostaw.
natężenie pola magnetycznego                                   Heff (A/m)
indukcja magnetyczna                                                   Bmax. (T)
moc czynna (straty)                                                        P (W)
amplitudowa przenikalność magnetyczna                  μ
Rdzenie dzielone są produkowane w kilka rodzajach i kształtach:
Jednostopniowe (jedna szerokość taśmy)
Cruciform (wielostopniowe/kilka szerokośći taśmy)
Jednofazowe
Trojfazowe
Owalne, okrągłe, prostokątne
 Rdzenie dostarczane są z jakości powierzchni dzielonych:
powszechna jakość do 30 μm gatunek „A“.
szlifowaniem obrobioną powierzchnią gatunek „C“
Przykładowe typ rdzeni, więcej detailuw w naszym katalogu.
Do rdzeni produkowanych z grubości taśmy 0,27 - 0,30 mm gwarantują najwyższe dopuszczalne wartości strat właściwych wynoszące 2,2 W/kg i Heff 250 A/m przy Bmax = 1,7 T i częstotliwości 50 Hz.
https://tomaspekarek.cz/wound-magnetic-cores/q_cores

DĚLENÁ "Q" JÁDRA

W przypadku rdzeni o grubości 0,35 mm (Jakość N) zagwarantowane są najwyższe dopuszczalne wartości strat właściwych 2,5 W/kg DLA indukcji magnetycznej Bmax = 1,5 T i częstotliwości 50 Hz, zgodnie znormami DIN 41309 i IEC 329. Produkowane wg. normy DIN/IEC z jakością powierzchni dzielenia „gatunek A“
RDZEŃ „C” + „Q” WYKONANY Z PASKA NOMINALNEGO TL. 0,10
W przypadku rdzeni uzwojonych wykonanych z taśmy o grubości 0,10mm zagwarantowane są
najwyższe dopuszczalne wartości strat właściwych 15 W/kg w przypadku indukcji magnetycznej Bmax = 1,5T i częstotliwości 400 Hz.

Rdzenie Unicore

RDZENIE UNICORE
Rdzenie Unicore należou do rodziny rdzeni uzwojonych.  Jest ponad 10 różnych typuw rdzeni. Dzięki konstrucji rdzeni Unicore  można zastąpić klasyćne rdzenie pakietowane. Z powodu pojedyncze konstrucji Unicore rdzeni, nie jest potrzebne stosować jakikolwiek kosztowny proces produkcijny. Korzyść technologii Unicore jest jej elastyczność, nie wymagane są żadne dodatki i osiągane są lepsze właściwości magnetyczne niż w przypadku rdzeni blach I, E.
Rodzaje Unicore:
DUO, DG – rdzeń ma przestrzeń rozdzieloną
UNCUT – rdzeń bez sczeliny
BUTT – typowo podobny do C-core
Rdzenie mogą mieć kąt skosu 30°, 45°, lub 90°.  Stale powstają nowe typy rdzeni Unicore.
Stosuje się materiał dowolnej jakości wyprodukowany ze stali o ziarnach zorientowanych, grubości od 0,10 mm – do 35 mm. Można zastosować też stal niezorientowaną, grubości 0,35mm. Rdzenie Unicore mogą osiągać wagę ponad 1500 kg, przy maksymalnej wysokości rdzeni 300 mm.
Unicore są zdefiniowane następującymi parametrami:
Długość okna (WL)……………………………………………………Szerokość okna (WW)Szerokość taśmy (SW)………………………………………………...Taśma uzwojona (BU)Grubość taśmy (ST)…………………………………………………....Kąt naroża
https://tomaspekarek.cz/wound-magnetic-cores/unicore

Blacha transformatorowa

Dział centrum
Blacha transformatorowa orientowana
Wszystke typy jakości
Grubość blachy 0,10mm, 0,15mm, 0,18mm, 0,20mm, 0,23mm, 0,27mm, 0,30mm, 0,35mm
Szerokość taśmy od 5mm do 1000mm, (mame linie cięcia)
Uźywana na częstotliwość od 50Hz do 20kHz
Blacha transformatorowa nieorientowana
Wszystke typy jakości
Grubość blachy 0,35mm, 0,50mm, 0,65mm
Szerokość od 5mm do 1000mm, mame linie cięcia
Gwarantowane parametry blachy orientowane konwencjonalnej
NORMA Grubość Maximalna stratność przy 1,5 T Maximalna stratność przy at 1,7 T Minimalna polarizacja J przy H= 800A/m
EN 10107 mm 50 Hz W/kg 50 Hz W/kg T
M 110-23 S 0,23 0,73 1,10 1,78
M 120-23 S 0,23 0,77 1,20 1,78
M 127-23 S 0,23 0,80 1,27 1,75
M 120-27 S 0,27 0,80 1,20 1,78
M 130-27 S 0,27 0,85 1,30 1,78
M 140-27 S 0,27 0,89 1,40 1,75
M 130-30 S 0,30 0,85 1,30 1,78
M 140-30 S 0,30 0,92 1,40 1,78
M 150-30 S 0,30 0,97 1,50 1,75
M 140-35 S 0,35 1,00 1,40 1,78
M 150-35 S 0,35 1,05 1,50 1,78
M 165-35 S 0,35