OFERUJEMY

Produkcja rdzeni zwijanych z orientowanej blachy elektrotechnicznej (FeSi)

Rdzenie toroidalne
Rdzenie dzielone (rdzenie typu C)
Unicore
Bandaźovanie rdzeni toroidalnych

Sprzedaż stali elektrotechnicznej, orientowanej, nieorientowanej

Sprzedaż rdzeni zwijanych nanokrystalicznych

Brykietowanie - przetwarzanie odpadów metalowych dla przemysłu metalurgicznego

Centrum rozcinania

Palenie plazmowe